Καλώς ήρθατε στο shop.smartnet.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα της SMARTNET Α.Ε.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της SMARTNET και αναφέρονται σε όλους τους επισκέπτες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Η πλήρης επωνυμία της εταιρίας είναι «ΣΜΑΡΤΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «SMARTNET Α.Ε.». ΑΦΜ: 095720690, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΡΜΑΕ: 52703/01ΝΤ/Β/02/222.

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός Λακωνίας Αριθμός 2, Τ.Κ. 17342
Περιοχή: Άγιος Δημήτριος Αττικής.
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: και
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 9951585, +30 211 1099100 και FAX +30 210 9910652.

Η SMARTNET διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα του shop.smartnet.gr ανά πάσα στιγμή, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πέραν της ανανέωσης των περιεχομένων ή των όρων της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Ο έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών και η καταλληλότητα – συμβατότητα των ειδών που παραγγέλνονται είναι ευθύνη του πελάτη.

Ο πελάτης, κατά τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι ακριβείς και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε πιθανή ζημιά της SMARTNET Α.Ε. από τη χρήση του λογαρισμού του από μη εξουσιοδοτημένα από αυτών άτομα. Γενικά η χρήση της ιστοσελίδας shop.smartnet.gr γίνεται με ευθύνη του πελάτη και η SMARTNET δεν ευθύνεται για κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Η SMARTNET δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά, που μπορεί να προκύψει από κακή χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί με τη χρήση αυτής.

Η SMARTNET δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, στις τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση αν στον έλεγχο της παραγγελίας του πελάτη, προκύψει διαφοροποίηση θα επικοινωνήσουν από το τμήμα πωλήσεων της SMARTNET, προκειμένου να δωθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Η SMARTNET είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της δομής του shop.smartnet.gr.

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα shop.smartnet.gr δεν απαιτεί την εγγραφή ή/και καταχώριση κανενός είδους στοιχείου του πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα κάθε πελάτη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση των παραγγελιών του, ή για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και πάντα με γνώμονα τις διατάξεις τόσο του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρουμε τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όσο και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. Τα σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, όπως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Οι παραγγελίες των πελατών αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και ο πελάτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ανατρέξει σε αυτές.

Το shop.smartnet.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίσει τον πελάτη και να προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες.

Για την καταχώριση της παραγγελίας απαιτείται η επιλογή από τους προϊοντικούς καταλόγους των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον πελάτη, η τοποθέτησή τους στο καλάθι αγορών, η συμπλήρωση των στοιχείων της παραγγελίας (τόπος παράδοσης, τρόπος αποστολής κλπ), η επιβεβαίωση της συνολικής παραγγελίας, η αποδοχή των όρων της παραγγελίας και στη συνέχεια η τελική εντολή παραγγελίας. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στο προηγούμενο βήμα και η αναίρεση της όλης διαδικασίας.

Δεδομένα Πιστωτικών Καρτών Πελατών. Η SMARTNET Α.Ε. δεν διατηρεί κανένα από τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών έχει επιλεγεί το Redirection του πελάτη στο ΠΕΙΡΑΙΩΣ Paycenter. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ενημερωθεί ο πελάτης για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του, ανακατευθύνεται στην ασφαλή σελίδα του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Paycenter.
Ο πελάτης ενημερώνεται για τη χρέωση, πληκτρολογεί τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και η αποστολή και διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128 bit) από το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Paycenter.

Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας shop.smartnet.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.